GLİ Müessese Müdürlüğü – Tavşanlı/Kütahya

Projelerimiz Bilgi

  • Yapım Tarihi

    02.05.2012

  • Kategori

    Altyapı Projeleri

  • Proje İçeriği:

    Dağınık bir alanda bulunan atölyelerin kurulu olduğu alanda atölyelerin atıksularını bir noktada bir kanalizasyon şebekesi ile birleştirerek atıksuların mevt olan atıksu arıtma tesisinde toplanması için bir proje oluşturulmuştur.